Vi digitaliserar vården för

medskapande patienter

lat-dina-patienter-vara-medskapare-i-varden

Låt din patient bli medskaparen i vården!

Dagens patienter är informerade, smarta och pålästa.

För att bli sanna medaktörer i vården behöver de användbara verktyg och lättillgänglig information.

Vi har specialiserat oss på att realisera detta.

testsida

Kundcase

Några kundcase som vi är särskilt stolta över.

Alltid Öppet

Alltid Öppet är Stockholms Läns Sjukvårdsområdes innovativa app för att bedriva virtuell vård med sina patienter. Med appen kan patienter boka virtuella och fysiska besök direkt i vårdens journalsystem. Patient och vårdpersonal kan via appen genomföra videomöten på ett enkelt och intuitivt sätt.

Patientens Egen Provhantering

Patientens Egen Provhantering (PEP) en e-tjänst hos 1177 Vårdguiden som ger invånaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar. Tjänsten förflyttar delar av provhanteringen från sjukvården till invånaren. Tjänsten gör att man får ökad kunskap om sin hälsa och gör invånaren till en sann medaktör i hälso- och sjukvården.

Prisbelönat

Genom åren har systemet vunnit flera priser för sitt innovativa sätt att stärka patienters delaktighet. 2015 fick vi både MedTech Award och Vitalis Stipendiatet, 2017 fick Barnonkologen på Karolinska Universitetssjukhuset Guldpillret för sitt sätt att stärka patientsäkerheten, öka patientdelaktighet och spara arbetstid för vårdpersonalen med hjälp av PEP.

IQVIA CXP

IQVIA  CXP är ett verktyg för att förenkla uttag av data för kliniska studier. Verktyget gör den komplexa arbetsuppgiften att få ut data från olika typer av datakällor till ett enkelt, standardiserat och snabbt arbete. IQVIA CXP har använts i en stor mängd studier och i samarbete med IT avdelningar på landsting och privat sjukvård.

Genom att använda CXP minskar man tiden från godkänd studie till att man har kvalitetssäkrat data för analys och forskning.

Referens: Mats Rosenlund – Senior Principal Head of Real World Evidence Solutions and HERO in North Europe at IQVIA 

Patientflödesvyn

Patientflödesvyn är Karolinska Universitetssjukhusets nya mobila verktyg för effektiv styrning och ledning utifrån begreppet värdebaserad vård. I samband med att sjukhuset började organisera sig efter patientens resa genom vården identifierades ett behov av ett verktyg där man kan följa patienter baserat på vilket patientflöde de tillhör. Patientflödesvyn 1.0 visualiserar realtidsdata från olika källor och möjliggör för vården att arbeta utifrån de nya arbetssätten.

Referens: Kemal Olin – Strategisk Sjukvårdsutveckling och Vårdproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset.

evidensbaserad-vard-for-din-medskapande-patient

Evidensbaserad vård för dina patienter!

Hur vet du att den vård dina patienter får är den bästa tänkbara och ligger i forskningens framkant?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på det!

tjanster

Det vi älskar att göra

Patient- & invånartjänster

Enkla och användarvänliga tjänster.

Mobil hälsa

Det som utvecklas idag måste först och främst kunna användas på mobila enheter.

Remiss- & svarssystem

Ett område som vi tycker är fantastiskt roligt att arbeta med.

Journalsystem

Det vi inte vet om journalsystem är inte värt att veta.

Integrationer

Vårdinformation finns i många olika system. Vi vet hur man kan få tillgång till den.

Data för forskning

Vi har unika erfarenheter att tillgängliggöra data för forskning och kliniska studier.

vara-tjanster
Services

Våra tjänster

Management

Det krävs tydliga visioner och mål för att få något att hända. Vi hjälper dig.

Projektledning

Vi leder komplexa och besvärliga projekt ända in i hamn.

Systemarkitektur

Våra erfarna arkitekter skapar framtidssäkra och skalbara system.

Systemutveckling

Seniora utvecklare som kan hjälpa till med allt från databas till användargränssnitt.

Användbarhet

Användbarhet är så mycket mer än att det ska se vackert ut.

Test och validering

Även god design och utveckling kräver omsorgsfulla tester och validering.

Services

vill-du-arbeta-med-nagot-viktigt

Vill du arbeta med något viktigt?

Börja hos oss och digitalisera vården på riktigt!

kontakta-oss-two

Kontakta oss

När du verkligen vill få något att hända!